Hoogland (Amersfoort)

Vlinder: transformatie van klacht naar kracht

Wat betekent de vlinder voor mij?

Transformatie en vreugdedans

de vlinder - IMG_2779Vermoedelijk geen ander dier of insect is zo symbolisch geworden voor het proces van transformatie en gedaante verwisseling als de vlinder. Een vlinder is ook het symbool voor de veranderingsfasen. Zo toepasselijk voor kinderen, die zo snel hun levensfasen (moeten) doorlopen.

De vlinder is een veel gebruikt symbool in de mythologie en de religie.
In het oude christendom was hij een symbool van de ziel.
De Griekse benaming is Psyché = de Ziel. De vlinder is het symbool voor  gedaanteverwisseling.
Voor de Noord-Amerikaanse indianen is hij een symbool van verandering, vreugde en kleur.

Vlinder: transformatie, balans, gratie, het oude symbool van de ziel. Zo veel betekenissen. En wat een enorme kracht is nodig om uit de belemmering van het omhulsel van de pop te breken. Bent u al eens naar een vlindertuin geweest om dat te zien?

Vlinders lijken welhaast te dansen als ze op bloemen neerstrijken.
Ze herinneren ons eraan dat we in het leven de dingen niet zo serieus moeten nemen.
Ze wekken een gevoel van lichtheid en vreugde in ons en houden ons voor dat het leven een dans is en dansen op zich al grote vreugde schenkt.
Vlinders wekken ons ertoe op omhoog te komen en ons te bewegen, want als je beweegt, dans je al.
Dansen geeft ons de zoetheid van het leven terug.

Verschijnt er een vlinder, vraag je dan af hoeveel of hoe weinig vreugde je in je leven ervaart.
Fleur op, kijk uit naar verandering.
Besef dat alle verandering goed is.
Het medicijn van de vlinder herinnert ons eraan veranderingen door te voeren wanneer de kans zich daarvoor voordoet. Hij leert je dat ze zich zo zacht, zo plezierig en zo vreugdevol kunnen voltrekken als je zelf wenst. Transformatie is onvermijdelijk, maar de vlinder zal je helpen begrijpen dat groei en verandering niet traumatisch hoeven te zijn.

Uit: “Luisteren naar dieren” van Ted Andrews