Hoogland (Amersfoort)

Kindertherapie

Wat is Integratieve Kindertherapie?

Deze Kindertherapie is een kortdurende en intensieve therapie. Het kind kan gebruik maken van op de Nederlandse Academie voor Psychotherapie ontwikkelde interventies en technieken. Die zijn speciaal geschikt voor kinderen tussen 4 en 17 jaar.

De visie van de Integratieve Kindertherapeut

leder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling die op zijn situatie en mogelijkheden is gericht. De Integratieve Kindertherapeut bekijkt het kind vanuit zes verschillende invalshoeken tegelijk. In de loop der tijd zijn er grofweg zes verschillende verklarings- en behandelmodellen ontstaan:

  • medici onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten
  • ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder een kind lijdt
  • gedragstherapeuten richten zich op het aan en afleren van gedrag
  • psycho analytische therapeuten richten de aandacht op het onverwerkte verleden
  • systeemtherapeuten behandelen het hele gezinssysteem om kinderen te helpen
  • transpersoonlijk gerichte therapeuten helpen om beter contact te krijgen met de bestaansgrond, de oorsprong van de mens

De bovenstaande therapiemodellen hebben ieder hun tekortkomingen. In het belang van het kind selecteert de Integratieve Kindertherapeut uit de verschillende modellen, díe interventies, die voor uw kind van belang zijn.
Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat uw kind centraal blijft staan en dat voor uw kind de meest geschikte aanpak gekozen wordt.

Bij welke moeilijkheden kan geholpen worden?

Lichamelijke en psychosomatische klachten

eczeem, astma, hyperventilatie,
pijn (buikpijn, hoofdpijn)

Aangeleerde probleemgewoonten

nagelbijten, duimzuigen,
haar plukken, tandenknarsen, snoepen

Verwerken van emotionele conflicten

trauma’s,
angsten, fobieën,
rouw,
agressiestoornissen

Gedragsproblematiek

woede-aanvallen, destructief gedrag, anti sociaal gedrag, liegen, stelen,
contactverbrekingsgedrag, gebrek aan concentratie

Ontwikkelingsproblematiek

eetproblemen, slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen,
taal en spraakproblemen, leerproblemen, hechtingsproblematiek

Omgaan met bijzondere eigenschappen

spiritualiteit (nieuwe tijdskinderen),
autodidactische instelling (uitvinders),
intellectueel talent (hoogbegaafdheid)

Contra-indicaties voor kortdurende Kindertherapie:

vitale depressie, psychose, sterk narcistische persoonlijkheid, psychopathie,
gesloten systeem in het gezin

In sommige gevallen zal ik het kind doorverwijzen naar een arts of andere therapeut.
Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied iets moet gebeuren of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij het kind.

Op deze pagina staan de rechten van het kind genoemd.