Hoogland (Amersfoort)

Literatuur

Literatuur

Moeilijke kinderen bestaan niet Worden kinderen inderdaad moeilijker?
Henning Kohler kiest de kant van het kind.

Henning Kohler ISBN 90 60384474.

Kinderen en eigen wijsheid Over de wijsheid van kinderen en hoe volwassenen daarmee omgaan.
Annemarie Geelhoed, Charlotte Visch e.a. ISBN 90 215 3568 8.

Kinderen en angst Tips voor opvoeders en kinderen.
Charlotte Visch (grondlegger van de Integratieve Kindertherapie) ISBN 90 215 4455 5.

Ontwikkeling in vogelvlucht Over de normale ontwikkeling van kinderen tot volwassenen.
Martine F. Delfos ISBN 90 265 1567 7.

Het hoogsensitieve kind Help je kinderen opgroeien in een wereld die hen overweldigt.
Elaine N. Aron ISBN 90 6305 118 2.

Hoe houd je van een kind
Janusz Korczak ISBN 90.613.1103.9

De schoonheid van het verschil Waarom mannen en vrouwen verschillend én hetzelfde zijn.
Martine F. Delfos ISBN 90 265 1726 2.

Hoogsensitieve kinderen in het basisonderwijs Brochure.
Gerarda van der Veen. Verkrijgbaar via het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen

Beeldenrijk Kinderen die zowel hoogsensitief als (hoog)begaafd zijn.
Gerarda van der Veen. Verkrijgbaar via het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen