Hoogland (Amersfoort)

Voor ouders

voor oudersAls ouder wil je graag dat je kind gelukkig is.
Soms “weet” je gewoon dat er iets is, dat het niet goed gaat met je kind. Je kind doet dwars of boos, is verdrietig, bang of erg stil. Je weet niet waarom, je probeert van alles uit. Niets helpt en je voelt je machteloos.
Je krijgt het niet voor elkaar om er samen op een goede manier uit te komen. Dan opeens bemerk je dat je boos wordt en staat te schreeuwen en je kind schreeuwt terug. Niemand voelt zich gelukkig met de situatie.

Soms weet het kind zelf eigenlijk niet goed waar het mee zit, of kan hij/zij het niet goed vertellen.

Contact met een kindertherapeut kan u en uw kind op weg helpen.
Tijdens de therapie kunnen dingen naar boven komen die het kind niet bewust wist of die het kind alleen kan/durft te vertellen via een tekening of knuffelbeest.
Uw kind komt zelf tot ontdekkingen en weet dan ook zelf de oplossing:
“Het kind kan het, het kind weet het, het kind doet het”.

Over het algemeen kunnen de ouders hier heel goed bij helpen. Ouders zijn dan ook een belangrijke hulpbron voor het kind.

Aanpak
De start is een intakegesprek met de ouders. In dit gesprek komen klacht en voorgeschiedenis uitgebreid aan bod. Na de instemming van u en van uw kind start de therapie. Na iedere vijf speel-praat-uren volgt weer een oudergesprek.
Tijdens dit uur worden de veranderingen die het kind doormaakt besproken en stelt de therapeut een (vervolg)behandelplan voor. De oudergesprekken kunnen opvoedkundig ondersteunend zijn en dragen bij aan een kort durende therapie.
De ervaring is dat de kindertherapie binnen vijftien sessies en vier oudergesprekken met succes afgerond kan worden. Het komt regelmatig voor dat er minder sessies nodig zijn.

Therapie
Ik speel samen met het kind en door het spel kom ik erachter hoe de binnenwereld van het kind in elkaar zit. Het kind laat daarmee zien hoe het het beste geholpen kan worden. Er zijn spelletjes, knuffels, poppen, verkleedkleren, boeken, teken- en knutselspullen et cetera. Voor ieder kind is er wel iets bij, of het wordt erbij gehaald. En zo sluit ik aan bij de communicatiemogelijkheden en de belevingswereld van het kind.
Kinderen hebben verschillende hulpbronnen om problemen op te lossen, zowel bewust als onbewust. Ik maak gebruik van interventietechnieken, zoals drama, gesprekstechnieken, visualisaties en rollenspel om deze hulpbronnen op te sporen en in te zetten. Daardoor worden belemmeringen opgeheven en de innerlijke groei kan zich voortzetten.
De relaties en de problemen die het kind heeft in het gezin en op school spelen ook een belangrijke rol.
Ik doe er alles aan om het kind centraal te stellen en aan te sluiten op het kind.

Kindertherapie is tijdens en ook buiten schooltijd mogelijk.

Voor informatie over Rouw en rouwverwerking verwijs ik naar de betreffende blog